Публічна угода-оферта на надання послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною відкритою пропозицією «Виконавця» на сайті з надання Інформаційних послуг, за допомогою програмного забезпечення (далі – Сайт), юридичним та фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах, шляхом надання інформації через онлайн вебінар – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь та навичок.

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче у цій Оферті.

1.3. Цей Публічний договір для надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього договору на надання інформаційних послуг.

1.5. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, у разі прийняття викладених в Оферті умов та оплати послуг, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) онлайн-сервісу інформаційних послуг, що є предметом цього Договору.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта-справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережними адресами http://lazer- shock.com, який використовує Виконавець на правах власності.

Вебінар - надання інформаційно-консультаційних послуг, яке здійснюється за допомогою віддаленого доступу через мережу Інтернет, що проходить у режимі реального часу. Вебінар може проводитись у формі відео або аудіо-трансляції, обміну повідомленнями, в інших формах. Зворотній зв'язок між Виконавцем та Замовником з питань теми вебінару здійснюється з використанням чату або на певному інтернет сайті.

Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, щодо надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для участі у тематичних тренінгах у форматі вебінарів, супутніх ним семінарах у форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в записі), та супутніх інформаційних послуг Виконавця, або консультаційних послуг в іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

АкцептОферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення 100% попередньої оплати Інформаційної послуги.

Виконавець - інтернет-сайт, в особі ФОП Анішкевич А.С. або іншого суб'єкта господарювання, який має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах. Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному онлайн форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.

4. ЦІНА ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ.

4.1. Вартість кожного виду інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця.

4.2. Надання послуг здійснюється за умов 100% передоплати.

4.3. Користувач здійснює акцепт Оферти та укладання Договору шляхом попередньої оплати послуг відповідно до п. 4.2. Договору.

4.4. Платежі за цим договором здійснюються одним із способів, що пропонуються Замовнику, у тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:

- Оплату електронними коштами;

- Оплату через платіжні термінали або інтернет-банкінг;

- Оплату на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр;

- Інші способи оплати за попереднім погодженням з Виконавцем.

5. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

5.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті (передає запис вебінару або надає доступ до закритої зони сайту шляхом передачі паролів доступу), за умови 100 % передоплати цієї послуги.

5.2. Види та засоби оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті Виконавця.

5.3. Участь Замовника підтверджується внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику в особистому кабінеті на сайті Виконавця

5.4. Якщо Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися до Виконавця способом, зазначеним на сайті.

5.5. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару у строк, вказаний на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту.

5.6. Ця Оферта має чинність акта про надання послуг. Прийняття послуги провадиться без підписання відповідного акта.

5.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у будь-якому вебінарі без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час вебінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання, публікації наданих інформаційних послуг (вебінарів, текстів) у будь-яких інших виданнях, у блогах, на особистих сайтах, сторінках у соціальних мережах будь-якому вигляді.

5.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у вебінарі у разі встановлення факту розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю у вебінарі, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих внаслідок отримання Інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.

6. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

6.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис має містити прізвище, ім'я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

6.2. Замовник відповідає за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину Виконавцю

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику доступ до Сайту за допомогою облікового запису Замовника.

7.2. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

7.3. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу.

7.4 Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення вебінару, та/або кількість інформації (занять) в курсі заходу та/або вебінару, попередньо повідомивши Замовника, шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Замовника або за допомогою доступних месенджерів.

7.5. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника у разі порушення ним правил вебінару, зазначених у п. 8.2. цієї Оферти без повернення внесеної плати.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе у процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

8.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не передавати третім особам, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їхнього особистого використання.

8.3. Замовник зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм обліковим записом одночасно лише з одного персонального комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, що не залежать від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 цієї Оферти).

8.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини щодо надання послуг. 8.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини.

8.6. Всі претензії щодо якості Інформаційної послуги, що надається, повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою звернення безпосередньо до Виконавця, способом зазначеним на сайті http://lazer-shock.com

Строк розгляду претензії(ів) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні грошових коштів, або 2) про згоду з претензією та задоволення вимоги про повернення коштів.

8.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника у платіжних системах кредитної картки, особистого рахунку, або інших реквізитів узгоджених сторонами.


9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1 Виконавець та Замовник, враховуючи характер наданої послуги, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку, спори підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ. ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних із використанням знань, умінь та навичок, отриманих Замовником у ході надання Інформаційної послуги.

10.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь та навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працелюбності, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей та персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

10.3. Претензії з вимогою про повернення коштів мають бути надіслані Виконавцю не пізніше ніж за добу до закінчення гарантійного строку. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем не розглядатимуться.

10.4 Виконавець зобов'язуються дотримуватись вимог законодавства щодо обробки, передачі та захисту персональних даних Замовника.

10.5. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, а також будь-яка комерційна інформація про умови співробітництва Сторін, є конфіденційною та не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії у системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, воєнні дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, що прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.

11.2. Сторони домовилися, що у разі виникнення обставин, передбачених п. 11.3. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

12. ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

12.1. Оферта набирає чинності з розміщення в мережі Інтернет за адресою:
http://lazer-shock.com та діє до моменту відгуку Оферти Виконавцем.

12.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті за вказаною в п. 12.1 Договору адресою, якщо інший термін набуття чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Виконавець повідомляє Замовнику про зміни до умов Оферти та/або відкликання оферти шляхом оповіщення на електронну адресу Замовника.

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

13.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Замовником та діє на час обраного курсу, тривалість якого заявлена на сайті.

13.2. Договір може бути достроково розірваний:

– у будь-який час за згодою Сторін;

– З ініціативи однієї із Сторін у разі порушення іншою стороною умов договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому разі Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови договору, відповідного письмового повідомлення іншої Сторони;

– З ініціативи однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до кінця дати Договору

– З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).

14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

14.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

14.3. До цього договору застосовується законодавство України.

14.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним, у зв'язку із укладенням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.


15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Анішкевич Анастасія Сергіївна

Реєстраційний податковий номер 3421101946

р/р IBAN UA683052990000026005050016860 до ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299

Поштова скринька для запитань та пропозицій: lazer.shock.kontakt@gmail.com